Monday, 26/9/2022 UTC+2
Blog Tematyczny!

Terapia sensoryczna Żyrardów

Fundamentalne etapy rozwoju dziecka – poznaj prawidłowiej swoje dziecko
Jak rozumie się samo przez się dzieciństwo to czas, w jakim człowiek rozwija się, dorasta i stopniowo przystosowuje do dorosłego oraz samodzielnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi odmianami, trwa bardzo długo. W czasie tym wolno także wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, inaczej okres, kiedy dziecko nie mówi i dopiero uczy się osobiście poruszać. Będzie to okres, w którym maluch jest właściwie w każdym calu zależny od swoich opiekunów. Wymaga także najwięcej troski oraz jednocześnie opieki. Następny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, umie chodzić oraz wypowiadać proste komunikaty. Staje się też bardziej atrakcyjny świata i coraz częściej oddala się od własnych rodziców, bezsprzecznie na bezpieczną odległość. W tym czasie wypada dziecku dać dobrą ilość swobody, niemniej jednak nadal zwracać rozległą uwagę na to, co robi lub mówi oraz jak mówi. W razie problemów należałoby skorzystać z Psycholog dziecięcy Żyrardów.. Następny etap to wiek, w którym malec podejmuje naukę. Tutaj uczy się on samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje również szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, aniżeli te, które wyniósł z mieszkania.

About

Teksty: